Wołów zmienia się dla Ciebie – Zmieniajmy się razem!

Postęp technologiczny pociągnął za sobą rozwój w wielu dziedzinach i dostarczył nam wielu osiągnięć, innowacji, rozwiązań problemów zdrowotnych. Jednak jednym ze skutków ubocznych, w różnym stopniu zaawansowanej, rewolucji technologicznej jest obecnie problem jakości powietrza.

Gmina Wołów stawia sobie za cel wzrost świadomości społecznej i propagowanie wiedzy na temat zanieczyszczeń powietrza. Potrzebujemy zweryfikować swoje nawyki i przyzwyczajenia. Każda wielka zmiana zaczyna się od drobnych kroków. Te drobne kroki możemy podjąć wszyscy razem, dokonując bardziej świadomych, przemyślanych wyborów konsumenckich i nie tylko. Transport, ogrzewanie, zużycie energii – to tylko niektóre z dziedzin, którymi na co dzień wpływamy na stan jakości powietrza w naszej okolicy. Wspólnymi siłami możemy stać się częścią pozytywnej zmiany. Możemy budować zrównoważoną przyszłość opartą o czyste środowisko i atmosferę. Możemy postawić na bardziej odpowiedzialne zachowania i wybory. Możemy to zrobić, realizując proste działania, których suma złoży się na wielką zmianę na lepsze!

Ochrona powietrza

Pojęcia SMOG czy NISKA EMISJA odmieniane są w mediach, przez wszystkie przypadki, a my zadajemy sobie pytanie: „Czy naprawdę to aż taki problem? Paląc węglem w naszym piecu, aż tak szkodzę? Przecież ogrzewamy nasze domy węglem czy drewnem, już całe wieki..?” Zobacz jednak jak przez 20-30 lat, zmienił się Twój telewizor czy telefon! Dlaczego w takim razie cały czas palisz w tym samym piecu?? Zauważ, jak na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci zmieniły się warunki i średnia długość naszego życia, wzrosło uprzemysłowienie, zapotrzebowanie na środki lokomocji i energię elektryczną. Wszystko to powoduje natężenie problemów oraz coraz większy uszczerbek w zasobach środowiska naturalnego.
Przygotowując tegoroczny raport „Jakość powietrza w Europie”, Europejska Agencja Środowiska przeanalizowała dane z 2016 roku, dotyczące zanieczyszczenia powietrza, w około 2,5 tysiąca miast z 41 państw Europy (w tym wszystkie należące do UE). Pod lupę wzięto stężenie pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 (są to główne składniki smogu), rakotwórczego benzo(a)pirenu, tlenków azotu, a także związków siarki i ozonu. Z raportu wynika, że na terenie naszego kraju znajduje się 19 z 20 miast najbardziej zatrutych benzo(a)pirenem – najbardziej toksycznym składnikiem smogu. Benzo(a)piren (BaP) emitowany jest nie tylko przez rury samochodowe, papierosy, ale przede wszystkim stare piece i kotły.

Zanieczyszczenie powietrza

Definiuje się zazwyczaj jako występowanie w atmosferze określonych zanieczyszczeń w ilościach, które negatywnie wpływają na zdrowie człowieka, środowisko oraz nasze dziedzictwo kulturowe (budynki, zabytki i materiały). Zależnie od tego, jakie jest źródło powstania zanieczyszczenia, dzielimy je na sztuczne i naturalne.
Natomiast gdy weźmiemy pod uwagę odległość od ziemi powstawania zanieczyszczenia, na wysokości 40 m nad ziemią tu właśnie mówimy o Niskiej Emisji. Prościej, mówiąc emisja gazów i pyłów powstających przy ziemi, np z kominów domowych, z rur samochodów.
Smog jest nienaturalnym zjawiskiem atmosferycznym powstającym w wyniku połączenia zanieczyszczeń, powietrza pochodzących z niskiej emisji ze zjawiskami naturalnymi, takimi jak duża wilgotność powietrza i brak wiatru. Unoszący się smog sprawia, że powietrze staje się nieprzejrzyste, często o nieprzyjemnym zapachu

Smog

Jest nienaturalnym zjawiskiem atmosferycznym powstającym w wyniku połączenia zanieczyszczeń, powietrza pochodzących z niskiej emisji ze zjawiskami naturalnymi, takimi jak duża wilgotność powietrza i brak wiatru. Unoszący się smog sprawia, że powietrze staje się nieprzejrzyste, często o nieprzyjemnym zapachu.

Zdecydowana większość Polaków uważa, że zanieczyszczenia powietrza to istotny problem i twierdzi, że powinny zostać podjęte dodatkowe środki w walce z problemami zdrowotnymi na tle zanieczyszczeń powietrza. Nasze codzienne wybory mają również wpływ na jakość powietrza, tak więc my sami możemy zrobić bardzo dużo dla poprawy jakości powietrza.

  • Inwestować w sprawny piec grzewczy i dobrej jakości opał

  • Zamiast samochodem jeździć transportem publicznym lub rowerem

  • Zmniejszać zapotrzebowanie na energię cieplną w domu i pracy

  • Inwestować energooszczędne urządzenia domowe, zarówno w domu jak i w miejscu pracy

  • Wybierać produkty lokalne, by ograniczyć transport lądowy i lotniczy

  • Angażować się na rzecz ochrony powietrza