Czyste Powietrze to zdrowie Twoje i Twoich dzieci!

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub unikniecie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych, by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomaga chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększa domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym. Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.
Program „Czyste Powietrze” prowadzony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonymi poniżej materiałami i do kontaktu z oddziałem wrocławskim.

Aby wypełnić wniosek należy
zalogować się w portalu WFOŚIGW

Aby wypełnić wniosek należy
zalogować się w portalu WFOŚIGW

Program Czyste Powietrze: Punkty Obsługi Klienta

czynne w godz. 8.00 – 15.30

Infolinia WFOŚiGW we Wrocławiu
tel. 607 700 370 (w godzinach: 8.00 – 15.30)

Infolinia NFOŚiGW
tel. 22 459 09 45

Wrocław 50-984,  ul. Sztabowa 32
tel. 603 669 670

Ważne: Osoby niepełnosprawne są obsługiwane
w siedzibie WFOŚiGW we Wrocławiu:

ul. Jastrzębia 24 53-148 Wrocław

Poprawa jakości powietrza w OSI DOLINY BARYCZY

Gmina Wołów wspólnie z sąsiednimi gminami z terenu Doliny Baryczy przystąpiła do przygotowania wspólnego wniosku o dotację na wymianę kotłów opalanych paliwem stałym (koks, węgiel, ekogorszek) na bardziej przyjazne środowisku źródła ciepła ze środków Unii Europejskiej.
W ramach projektu możliwe będzie dofinansowania modernizacji systemów grzewczych (np. wymiana kotła, instalacji grzewczej) w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych oraz budynkach jednorodzinnych.

Przewidujemy, że gdyby udało się uzyskać przez gminy taka dotacje to mieszkańcy będą mogli otrzymać dofinansowanie w maksymalnej wysokości nawet do 10 000 zł dla mieszkania w budynku wielorodzinnym do 20 000 zł dla budynku jednorodzinnego i ale nie więcej niż 70 % wydatków poniesionych na inwestycję. Oczywiście w ostatecznej wersji wartości te mogą ulec zmianie. Od 4 grudnia 2018 r. można było składać wstępne deklaracje udziału w projekcie. Należy jednak pamiętać, że wypełnienie deklaracji nie gwarantuje uzyskania dotacji ale jest jedynie wstępem do zebrania danych do wniosku, jakie gminy będą następnie składały o uzyskanie środków na realizację inwestycji. Przewidywany termin rozstrzygnięcia programu to październik 2019 roku.