Uczmy się razem jak najlepiej zadbać o środowisko!

Edukacja ekologiczna została wprowadzona do programów szkół wszystkich szczebli w tematyce z zakresu ochrony środowiska i kształtowania środowiska, umożliwiającej łączenie wiedzy przyrodniczej z postawą humanistyczną, a także powszechną edukację szkolną i pozaszkolną.
Gmina Wołów chce swoimi działaniami ukształtować i wychować społeczność w duchu poszanowania otaczającego nas środowiska przyrodniczego, zgodnie z hasłem myśl globalnie – działaj lokalnie.

Konkursy dla dzieci i młodzieży

W ramach podpisanej z WFOŚiGW we Wrocławiu na dofinansowanie zadania „Program działań edukacyjnych, wspierających walkę ze smogiem i niską emisją, w Gminie Wołów, ogłoszono i rozstrzygnięto:

  • Konkurs fotograficzny „Smog w Twoim otoczeniu” dla uczniów i młodzieży szkół podstawowych i średnich w Gminie Wołów.
  • Konkurs artystyczno-plastyczny „Dymek mały i duży” dla dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów klas I-III szkół podstawowych.

Poniżej prezentujemy wyniki:

Do konkursu fotograficznego nadesłano 8 zgłoszeń z trzech placówek oświatowych na terenie Gminy Wołów. Komisja w czteroosobowym składzie wyłoniła kolejno zwycięzców:

I miejsce: SEBASTIAN KRÓL nagroda: aparat fotograficzny
II miejsce: JULIA WOŹNY nagroda: tablet
III miejsce: KAMIL FRĄCZAK nagroda: powerbank
IV miejsce: WIKTORIA GRODZKA nagroda książkowa
V miejsce: HUBERT ŁUKASZEWSKI nagroda książkowa
VI miejsce: ALEKSANDRA HAWRYLUK nagroda książkowa
VII miejsce: ANNA MATEJKO nagroda książkowa
VIII miejsce: NATALIA WIŚNIEWSKA nagroda książkowa

Do konkursu plastycznego nadesłano 70 prac z ośmiu placówek oświatowych na terenie Gminy Wołów. Komisja w czteroosobowym składzie wyłoniła kolejno zwycięzców i przyznała 13 wyróżnień:

I miejsce: MIKOŁAJ LECHKI nagroda: tablet edukacyjny dla dzieci
II miejsce: JAKUB KOWALCZYK nagroda:program edukacyjny
III miejsce: ANTONI CZAPLUK nagroda: gra planszowa i przybory plastyczne
IV miejsce: WIKTORIA WOJTYŁA nagroda książkowa
V miejsce: JAKUB RAKSZAWA nagroda książkowa
VI miejsce: MAJA HERGHELEGIU nagroda książkowa
VII miejsce: JAN GRYGIEL nagroda książkowa
VIII miejsce: NIKOLA BIEŃKOWSKA nagroda książkowa
IX miejsce: LENA KOPCZA nagroda książkowa
X miejsce: JAKUB KAMIŃSKI nagroda książkowa

Wyróżnienia:
Julian Piątek, Alicja Kawalec, Zuzanna Garbera, Maja Pawłowicz, Sasza Pidhurska, Jakub Żuchora, Julia Szkudlarek, Bartłomiej Wojnicz, Aleksandra Gwizdała, Julia Lisiak, Marcin Cudzich, Wojciech Bajka, Jessica Gałajda

Nagrody zostały wręczone podczas Eko Mitingu pod koniec marca.
Zwycięzcom gratulujemy!