Oblicz parametry kosztowe ciepła swojego domu!

Zapraszamy do skorzystania z podręcznego narzędzia jakim jest zamieszczony poniżej kalkulator kosz-tów ogrzewania domu. Koszty ogrzewania domu i podgrzewania ciepłej wody użytkowej, stanowią zdecydowanie największy udział w rocznym budżecie, w domu mieszkalnym – przeciętnie od 70 do 80%. Zazwyczaj nie więcej niż 20-30% kosztów zakupu nośników energii wynika z użytkowania w domu urządzeń elektrycznych i oświetlenia. Dlatego efektywnie pracujący system grzewczy, uzupeł-niony na przykład o Odnawialne Źródła Energii, jak instalacja fotowoltaiczna, czy też pompa ciepła, zmniejsza w decydujący sposób obciążenie finansowe gospodarstwa domowego.

Koszty ogrzewania domu i podgrzewania ciepłej wody użytkowej zależą od wielu czynników, także od sposobu użytkowania systemu grzewczego. Samo obniżenie wymaganej temperatury pomieszczeń o 1°C, powoduje zmniejszenie zużycia paliwa o około 6%. Brak dbałości o kocioł grzewczy, może skutkować zanieczyszczeniem jego powierzchni grzewczych zarówno po stronie spalinowej, jak i wodnej. Spada wówczas skuteczność urządzeń.
W oparciu jednak o standardowe założenia dla sprawności pracy systemów grzewczych, przeciętne wskaźniki zapotrzebowania ciepła dla wybranych typów budynków oraz aktualne ceny paliw i nośników energii, możliwe jest oszacowanie kosztów eksploatacji wybranych systemów grzewczych, co może stanowić ułatwienie w podejmowaniu decyzji o jej wyborze. Jest to o tyle istotne, że wybór rozwiązania będzie miał wieloletnie skutki dla budżetu domowego. System grzewczy jest przewidywany do pracy na minimum 15-20-lat, a efektywne rozwiązania są w stanie zbilansować ewentualne podwyższenie kosztów eksploatacji.

Dane cenowe i liczbowe wykorzystane do kalkulacji oparte zostały na cenniku poszczególnych źródeł energii i paliw z roku 2017/2018

GET STARTED

0$

Thanks, we will contact you soon

My Step

Musisz wybrać aby kontynuować

NEXT STEP

DomekGaz ziemny:
[item-277_price]
Gaz LPG:
[item-279_price]
Węgiel kamienny:[item-280_price]
Pellet:
 [item-281_price]
Drewno opałowe:
[item-283_price]
Pompa ciepła:
[item-282_price]

Summary

Description Information Quantity Price
Discount :
Total :

Zakończ