Mobilna Ścieżka Edukacyjna odwiedza nasze szkoły!

Mobilna Ścieżka Edukacyjna na temat Zanieczyszczeń Powietrza Segregacji Odpadów i ogólnej wie-dzy o ochronie środowiska. Wystawa jest prezentowana w każdej szkole na terenie naszej gminy. Pod-czas odwiedzin ścieżki w szkole zostaną przeprowadzone zajęcia o tematyce ekologicznej.

Ekologiczna impreza w OSiR w Wołowie – EKOMiting!

31 marca 2019 roku w hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wołowie przy ulicy Panieńskiej 4, odbył się EKOMiting. Podczas tego wydarzenia kładliśmy nacisk na zaznajomienie dorosłych mieszkańców gminy z zagadnieniami przeciwdziałania niskiej emisji, jakie skutki może mieć smog na organizm człowieka. Dostępne były stanowiska informacyjne: Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Wołowie, Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Wołowie i przedsiębiorcy, któ-ry zajmuje się podłączeniem do sieci gazowej i sprzedażą pieców centralnego ogrzewania. Dzieci i młodzież wzięły udział w zabawach edukacyjnych i konkursach z wiedzy o środowisku i zanieczyszczeniach powietrza. W ramach mitingu odbyło się malowanie, przez najmniejsze dzieci, kolorowanki SMOG oraz obecny był animator gier i zabaw dla dzieci, który malował twarze.

W hali również zmontowano zestaw projekcyjny wraz z nagłośnieniem. Dla dzieci zostały wyświetlone animowane seriale edukacyjne współfinansowane przez NFOŚiGW: Przedszkolaki oraz Kaktus i Mały. Natomiast pod koniec imprezy został wyemitowany film HOME: Ziemia S.O.S. Film ukazujący piękno naszej planety, od głębin australijskiej rafy koralowej po bezkresna pustynię Gobi. Jest to filmowa podróż przez wszystkie kontynenty, której celem jest zwrócenie uwagi na kończące się zasoby naturalne, globalne ocieplenie i wymierające lasy oraz gatunki zwierząt.

Podczas EKOMitingu odbyła się wystawa fotografii, prac z konkursowych dzieci i młodzieży. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród zwycięzcom.
W ramach imprezy odbyła się również, EKO GRA MIEJSKA „Poszukiwanie Inspektora Kominka”. Zgłoszone 3 grupy zawodników rywalizowały ze sobą na terenie miasta Wołów. Celem gry było odnalezienie czterech punktów kontrolnych, według wytycznych, znajdujących się na otrzymanej mapce. Odnalezione wskazówki wskazywały na to, kim jest Inspektor Kominek. Wszystkie trzy drużyny zostały nagrodzone.
Tego dnia halę sportową odwiedziło ponad około 1000 osób, a w grach, zabawach i animacjach wzięło udział ponad 200 dzieci