Twój Zielony Wołów

Zapraszamy na spacer po Zielonym Wołowie

Ścieżka Przyrodniczo-Edukacyjna to jedna z inicjatyw Miasta Wołów, która ma na celu ukazać mieszkań-com oraz turystom, którzy odwiedzają naszą gminę, jakie miejsca są ciekawe pod względem przyrodni-czym. Na ścieżkę składa się z pięciu wyjątkowych przyrodniczo miejsc. Punkty zostały zaznaczone z mapie. W każdym z tych miejsc znajduje się tablica edukacyjna zawierająca informacje i ciekawostki związane z wybranym tematem.

Tablica informująca o ścieżce przyrodniczo-edukacyjnej Spacer po Zielonym Wołowie.

Pomnik przyrody nieożywionej – Głaz Narzutowy.

Pomnik przyrody ożywionej – Platan Klonolistny.

Pomnik przyrody – Morwa Biała w Uskorzu Małym.

Pomnik przyrody ożywionej – Platan Klonolistny.

Rodzinne ogrody działkowe.

Domki dla owadów, znajdujące się przy ogródkach działkowych „Żywioł”.

Kompleks pięciu stawów, okolice ul. Wiśniowej w Wołowie.